Szczepienia w ciąży

Poniższe zalecenia przygotowano na podstawie: „Maternal immunization: an update for pediatricians”. Flor M. Munoz – 15.01.2014 z późniejszymi zmianami

BCG
Szczepionka zawiera żywe drobnoustroje. Nie określono bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Nie należy poddawać się szczepieniu.

BŁONICA
Szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną dawką toksoidu błonicy i z bezkomórkowymi antygenami pałeczki krztuśca (szczepionka dTpa) można stosować w dowolnym okresie ciąży, najlepiej pomiędzy 27. a 36. tygodniem ciąży. Wskazane jest zaszczepienie wszystkich domowników.

CHOLERA
Nie określono bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Nie należy poddawać się szczepieniu.

DUR BRZUSZNY
Nie określono bezpieczeństwa stosowania w ciąży jednak uważa się, iż można poddać się szczepieniu w przypadkach koniecznych.

GRUŹLICA
Nie należy poddawać się szczepieniu jednak przypadkowe zaszczepienie kobiety w ciąży nie jest wskazaniem do przerwania ciąży ze względu na bardzo małe ryzyko powikłań u płodu i noworodka.

GRYPA
Kobiety w ciąży można szczepić wyłącznie 3-walentną szczepionką inaktywowaną podawaną domięśniowo. Szczepienie można wykonać w dowolnym okresie ciąży. Atenuowana szczepionka przeciwko grypie jest przeciwwskazana jednak przypadkowe zaszczepienie kobiety w ciąży nie jest wskazaniem do przerwania ciąży ze względu na bardzo małe ryzyko powikłań u płodu i noworodka.

JAPOŃSKIE ZAPALENIE MÓZGU
Nie określono bezpieczeństwa stosowania w ciąży. Istnieją sprzeczne zalecenia, przeważa jednak to, by nie poddawać się szczepieniu w ciąży.

KRZTUSIEC
Proszę przeczytać hasło „Błonica”.

MENINGOKOKI
Bezpieczne i immunogenne u kobiet w ciąży są szczepionki polisacharydowe i skoniugowane. Można poddać się szczepieniu w przypadkach koniecznych. Ryzyko związane z chorobą przeważa nad ryzykiem związanym ze szczepieniem.

NAGMINNE ZAPALENIE PRZYUSZNIC (ŚWINKA)
Szczepionka zawiera żywe drobnoustroje. Nie należy poddawać się szczepieniu. Nie należy zachodzić w ciążę przez trzy miesiące po szczepieniu.

ODRA
Szczepionka zawiera żywe drobnoustroje. Nie należy poddawać się szczepieniu. Nie należy zachodzić w ciążę przez trzy miesiące po szczepieniu.

OSPA PRAWDZIWA
Nie należy poddawać się szczepieniu jednak przypadkowe zaszczepienie kobiety w ciąży nie jest wskazaniem do przerwania ciąży ze względu na bardzo małe ryzyko powikłań u płodu i noworodka.

OSPA WIETRZNA
Nie należy poddawać się szczepieniu jednak przypadkowe zaszczepienie kobiety w ciąży nie jest wskazaniem do przerwania ciąży ze względu na bardzo małe ryzyko powikłań u płodu i noworodka.

PNEUMOKOKI
Bezpieczne i immunogenne u kobiet w ciąży są szczepionki polisacharydowe i skoniugowane. Można poddać się szczepieniu w przypadkach koniecznych. Ryzyko związane z chorobą przeważa nad ryzykiem związanym ze szczepieniem.

POLIO – SZCZEPIONKA DOUSTNA
Nie określono bezpieczeństwa stosowania w ciąży jednak uważa się, iż można poddać się szczepieniu w przypadkach koniecznych.

POLIO – SZCZEPIONKA INAKTYWOWANA
Bezpieczne i immunogenne u kobiet w ciąży są szczepionki polisacharydowe i skoniugowane. Można poddać się szczepieniu w przypadkach koniecznych. Ryzyko związane z chorobą przeważa nad ryzykiem związanym ze szczepieniem.

RÓŻYCZKA
Szczepionka zawiera żywe drobnoustroje. Nie należy poddawać się szczepieniu. Nie należy zachodzić w ciążę przez trzy miesiące po szczepieniu.

TĘŻEC
Toksoid tężcowy (Td, TT) można podać w dowolnym okresie ciąży jednak preferuje się podanie dTpa (skojarzona szczepionka zawierająca toksoid tężcowy i zmniejszone dawki toksoidu błoniczego i bezkomórkowych antygenów pałeczki krztuśca). Obecnie szczepienie dTpa zaleca się wszystkim kobietom w trakcie każdej ciąży (w 27.–34. tygodniu), niezależnie od przebytych szczepień dTpa lub Td. Proszę również przeczytać hasło „Błonica”

WĄGLIK
Bezpieczne i immunogenne u kobiet w ciąży są szczepionki polisacharydowe i skoniugowane. Można poddać się szczepieniu w przypadkach koniecznych. Ryzyko związane z chorobą przeważa nad ryzykiem związanym ze szczepieniem.

WŚCIEKLIZNA
Bezpieczne i immunogenne u kobiet w ciąży są szczepionki polisacharydowe i skoniugowane. Można poddać się szczepieniu w przypadkach koniecznych. Ryzyko związane z chorobą przeważa nad ryzykiem związanym ze szczepieniem.

WZW TYPU A I B
Bezpieczne i immunogenne u kobiet w ciąży są szczepionki polisacharydowe i skoniugowane. Można poddać się szczepieniu w przypadkach koniecznych. Ryzyko związane z chorobą przeważa nad ryzykiem związanym ze szczepieniem.

ZAKAŻENIA MENINGOKOKOWE
Szczepionkę można zastosować jedynie przy znacznym ryzyku zakażenia.

ŻÓŁTA FEBRA
Szczepionkę można zastosować jedynie przy znacznym ryzyku zakażenia.