Dysplazja szyjki macicy

Dysplazja szyjki macicy, to określenie zmian na szyjce macicy poprzedzających najczęściej rozwój raka szyjki macicy. Chorobę określa się często skrótem CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia). Wyróżnia się trzy stopnie zmian: łagodny, średni i ciężki, oznaczane cyframi rzymskimi od I do III.

Najczęstszą przyczyną dysplazji jest infekcja szyjki macicy wirusem HPV (więcej na temat wirusa HPV: Informacje medyczne – Choroby – Wirus HPV). Innym znanym czynnikiem doprowadzającym do rozwoju dysplazji jest palenie tytoniu. U kobiet palących dochodzi do koncentracji nikotyny i kotyniny w obrębie komórek szyjki macicy, co doprowadzić może do ich uszkodzenia z następowym rozwojem komórek dysplastycznych. Uważa się również, iż niedobory witamin, głównie witamin E i A, mogą spowodować lub ułatwić rozwój dysplazji szyjki macicy. Stwierdzono również, iż u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne przez ponad pięć lat łatwiej rozwija się dysplazja szyjki macicy.

Łagodna dysplazja (CIN-I) występuje zwykle jako odpowiedź tkanek szyjki macicy na obecność wirusa HPV. Najczęściej nie jest to stan przednowotworowy w pełnym tego słowa znaczeniu i w części przypadków, głównie u młodych kobiet, ulega samowyleczeniu, jednakże część łagodnych dysplazji przekształca się w zmiany bardziej chorobowo zaawansowane. Z tego powodu zmiana określana jako CIN-I powinna być albo bardzo ściśle obserwowana, albo wyleczona.

Dysplazję średniego i ciężkiego stopnia (CIN-II i CIN-III) należy leczyć, ponieważ w dużym procencie zmiany tego typu przekształcają się w raka szyjki macicy.

Dysplazję szyjki macicy rozpoznaje się oglądając rozmaz komórek szyjki macicy pod mikroskopem. Badanie takie nazywa się badaniem cytologicznym lub rozmazem Papanicolaou (więcej na temat badania cytologicznego: Informacje medyczne – Badania – Badanie cytodiagnostyczne). Każda kobieta powinna przechodzić to badanie nie rzadziej niż co trzy lata, a najlepiej nieco częściej. Obecnie uważa się, iż badanie to należy połączyć z pobraniem wymazu na obecność wirusa HPV, szczególnie w wypadku kobiet po 35. roku życia.

Lokalizację zmian dysplastycznych oraz innych zmian w obrębie szyjki macicy można określić w trakcie badania kolposkopowego.

Metodę leczniczą należy dobrać do stopnia rozwoju zmian chorobowych. Najczęściej stosuje się:

  • laseroterapię,
  • fotokoagulację,
  • krioterapię,
  • usunięcie fragmentu lub całej szyjki macicy.