Wymaz w kierunku HPV

Od kilku lat dostępne jest badanie pozwalające nie tylko na stwierdzenie obecności wirusa HPV w obrębie tkanek, ale również na określenie typu tego wirusa. Typowanie wirusa, ma olbrzymie znaczenie w prognozowaniu zagrożenia zdrowia, jakie niesie za sobą infekcja danym wirusem, szczególnie w przypadkach otrzymania nieprawidłowego wyniku badania cytodiagnostycznego (cytologii), ponieważ poszczególne typy wirusa różnią się stopniem negatywnego oddziaływania na komórki.

Typowanie wirusa HPV oparte jest o reakcję łańcuchową polimerazy (Polymerase Chain Reaction – w skrócie PCR). Najogólniej mówiąc, reakcja polega na powielaniu łańcuchów DNA poprzez wielokrotne podgrzewanie i oziębiannie próbki. Przy zastosowaniu odpowiednich starterów, metoda pozwala na wykrycie nawet pojedynczej cząsteczki DNA, czyli pozwala na pewne rozpoznanie genów określonego typu wirusa HPV.

Badanie w kierunku HPV jest prostym, niebolesnym i nieuciążliwym postępowaniem medycznym. Polega na pobraniu specjalną wymazówką próbki z szyjki macicy. Zwykle próbka pobierana jest w trakcie rutynowego badania ginekologicznego, często razem z wymazem cytologicznym. Badanie zalecane jest głównie kobietom po 35. roku życia.

Więcej o wirusie HPV można przeczytać po wybraniu zakładki: Informacje medyczne – Choroby – Wirus HPV

Informacje praktyczne

  • do badania należy przygotować się tak, jak do badania ginekologicznego
  • jeśli ma być pobrany sam wymaz w kierunku HPV (bez wizyty), należy umówić się telefonicznie (numer telefonu znajduje się w zakładce z danymi kontaktowymi Gabinetu)
  • Na pobranie wymazu i wypełnienie dokumentacji medycznej trzeba zarezerwować około 20 minut