BADANIE KTG

Badanie kardiotokograficzne, w skrócie nazywane KTG, składa się z dwóch oddzielnych lecz wykonywanych jednoczasowo badań: tokografii i kardiografii.

  • Tokografia polega na rejestracji czynności skurczowej macicy za pomocą odpowiedniego czujnika. Czujnik umieszcza się najczęściej na brzuchu pacjentki. Możliwa jest również rejestracja zmian ciśnienia wewnątrzmacicznego za pomocą wprowadzonego do macicy cewnika (obecnie raczej nie stosuje się tej metody).
  • Kardiografia, to ciągła rejestracja czynności serca płodu przy pomocy – najczęściej – sondy ultrasonograficznej, określającej czynność skurczowo-rozkurczową serca dziecka przy wykorzystaniu efektu Dopplera. Możliwa jest również, bardzo rzadko stosowana, rejestracja przy użyciu elektrokardiografu.

Badanie KTG powinno być wykonywane pod koniec ciąży i w czasie porodu. Wynik badania KTG otrzymujemy w postaci wstęgi papieru, na której za pomocą linii i punktów zarejestrowane są: czynność serca płodu, napięcie mięśnia macicy oraz ruchy płodu. Analiza zapisu pozwala na ocenę stanu dziecka i wczesne wykrycie zagrożeń.

Warto pamiętać, że prawie zawsze wiarygodny jest zapis świadczący o dobrym stanie dziecka, natomiast zapis wykazujący nieprawidłowości bywa fałszywy. W przypadkach wątpliwych konieczne jest powtórzenie zapisu.

W warunkach domowych można słuchać tętna płodu przy użyciu aparatu AngelSounds (o aparacie można przeczytać więcej w zakładce Informacje medyczne – Ciąża -AngelSounds). Chciałbym jednak podkreślić, że używanie aparatu AngelSounds nie jest równoznaczne z wykonywaniem KTG.

W moim Gabinecie badania KTG wykonywane są – przy braku nieprawidłowości – według schematu:

  • w 37. i 38. tygodniu ciąży – 1 raz w tygodniu
  • w ostatnich dwóch tygodniach ciąży – 2 razy w tygodniu
  • po terminie porodu – 3 razy w tygodniu

Wskazówki praktyczne

Badanie KTG jest niebolesne i niekłopotliwe. Polega na przymocowaniu do brzucha odpowiednimi elastycznymi pasami dwóch niewielkich i lekkich sond, z których jedna jest posmarowana żelem. Do badania nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać.

Na samo badanie KTG (bez wizyty) należy umówić się z położną pracującą w Rejestracji. Jeśli badanie KTG wypada w dniu wizyty, na badanie KTG należy zgłosić się do położnej na około 30 minut przed terminem wizyty. Na badanie i ocenę zapisu należy zarezerwować około 30 minut.