Postępowanie w przypadku opuszczenia tabletki antykoncepcyjnej jednofazowej

Informacje są zgodne z zaleceniami Royal College of Obstetricians & Gynaecologist z maja 2011 roku, aktualnymi nadal.
Oryginalne zalecenia można znaleźć tutaj

Proszę kliknąć na odnośniku najlepiej odpowiadającym sytuacji, w jakiej się Pani znalazła:

1. Zapomniana jedna tabletka w trakcie cyklu

2. Zapomniana więcej niż jedna tabletka w trakcie cyklu


 

1. Zapomniana jedna tabletka w trakcie cyklu:

 • proszę wziąć zapomnianą tabletkę natychmiast, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednego dnia
 • proszę kontynuować przyjmowanie pozostałych tabletek z opakowania
 • zwykle nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych, jednak jeśli nie zastosowano tabletki z początku aktualnego opakowania lub z końcówki poprzedniego opakowania, proszę rozważyć zastosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych („tabletka po stosunku”)
 • jak zwykle, między opakowaniami proszę zrobić siedmiodniową przerwę

 


 

2. Zapomniana więcej niż jedna tabletka w trakcie cyklu:

 

 • proszę wziąć ostatnią (czyli tę „z wczoraj”) zapomnianą tabletkę natychmiast, nawet jeśli oznacza to przyjęcie dwóch tabletek jednego dnia, a pozostałe zapomniane tabletki proszę opuścić
 • proszę kontynuować przyjmowanie tabletek z opakowania
 • przez kolejnych siedem dni proszę stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne (prezerwatywa)

 

Dodatkowo:

 

  • A. Pierwszy tydzień przyjmowania (tabletki 1-7):

     • jeśli były stosunki w przerwie pomiędzy opakowaniami lub w pierwszym tygodniu stosowania tabletek, proszę rozważyć zastosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych („tabletka po stosunku”)
     • proszę dokończyć opakowanie, a przed zastosowaniem kolejnego zrobić, jak zwykle, siedmiodniową przerwę

 

B. Drugi tydzień przyjmowania (tabletki 8-14):

     • jeśli w ciągu poprzednich 7 dni tabletki były przyjmowane prawidłowo, proszę nie stosować dodatkowych metod antykoncepcyjnych, natomiast proszę koniecznie stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne przez następnych siedem dni
     • proszę dokończyć opakowanie, a przed zastosowaniem kolejnego zrobić, jak zwykle, siedmiodniową przerwę

 

C. Trzeci tydzień przyjmowania (tabletki 14-21):

    • proszę dokończyć opakowanie, a przed zastosowaniem kolejnego nie robić siedmiodniowej przerwy