Informacje medyczne

W tej części serwisu umieściłem sprawdzone wiadomości medyczne. Informacje czerpałem z różnych źródeł, zawsze zgodnych z zasadami EBM (medycyna oparta o fakty). Poszczególne artykuły są co kilka miesięcy przeglądane i, jeżeli jest to konieczne, aktualizowane.

Chciałbym jednak podkreślić, iż wiadomości te nie mogą być podstawą jakiejkolwiek terapii prowadzonej we własnym zakresie. Zawsze obowiązują te zalecenia, które wydał lekarz w gabinecie!

Przed skorzystaniem z tej części serwisu proszę koniecznie zapoznać się z Notą prawną .